Flexie webdesign

Algemene voorwaarden

Algemene
voorwaarden

Als u bij Flexie webdesign een domeinnaam en alle toebehoren registreert bent u huurder van dit domeinnaam.
Flexie webdesign blijft in alle opzichten eigenaar en beheerder van dit domeinnaam.
Indien u de domeinnaam en alle toebehoren in eigen bezit wenst te nemen, kan dit worden overgezet.
Deze transactie kost 100 euro excl. 21% btw.


Als u bij Flexie webdesign een een website laat maken is Flexie webdesign in alle opzichten eigenaar en beheerder van deze website.
Indien u de website en alle toebehoren in eigen bezit wenst te nemen, kan dit worden overgezet.
Deze transactie kost 100 euro excl. 21% btw.


Bij overname is Flexie webdesign verplicht om alle gegevens door te spelen naar de nieuwe eigenaar en zal alle informatie, zoals inloggegevens etc. aan de nieuwe eigenaar bezorgd worden.


Geschillen

Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder vigeur van deze algemene voorwaarden, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechtbank van Koophandel van Antwerpen voor zover geschillen behoren tot de competentie van de rechtbank van Koophandel. Voor geschillen niet behorend tot de competentie van de rechtbank van Koophandel, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechterlijke instantie die voor dergelijke geschillen in de vestigingsplaats van verkoper bevoegd is.

 

FLEXIE WEBDESIGN

ARJEN HOGERVORST

BTW BE 0866 529 308